Ontslag Warstiens

Uw werkgever in Warstiens mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Warstiens zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Warstiens

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Warstiens. Uw werkgever in Warstiens mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Warstiens arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Warstiens niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Warstiens te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Warstiens u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Warstiens of met bevallingsverlof bent in Warstiens.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Warstiens kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Warstiens die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Warstiens
 • Als u in Warstiens lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Warstiens wilt opnemen;
 • Omdat u in Warstiens lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Warstiens lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Warstiens wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Warstiens op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Warstiens

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Warstiens. Uitzonderingen in Warstiens;
 • Als uw werkgever in Warstiens bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Warstiens aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Warstiens gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Warstiens niet geschikt voor uw werk in Warstiens of
 • u functioneert niet voldoende in Warstiens.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Warstiens

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Warstiens niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Warstiens of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Warstiens verblijft, dan mag uw werkgever in Warstiens u eveneens wel ontslaan.