Ontslag Warnsveld

Uw werkgever in Warnsveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Warnsveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Warnsveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Warnsveld. Uw werkgever in Warnsveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Warnsveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Warnsveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Warnsveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Warnsveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Warnsveld of met bevallingsverlof bent in Warnsveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Warnsveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Warnsveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Warnsveld
 • Als u in Warnsveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Warnsveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Warnsveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Warnsveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Warnsveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Warnsveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Warnsveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Warnsveld. Uitzonderingen in Warnsveld;
 • Als uw werkgever in Warnsveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Warnsveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Warnsveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Warnsveld niet geschikt voor uw werk in Warnsveld of
 • u functioneert niet voldoende in Warnsveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Warnsveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Warnsveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Warnsveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Warnsveld verblijft, dan mag uw werkgever in Warnsveld u eveneens wel ontslaan.