Ontslag Warns

Uw werkgever in Warns mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Warns zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Warns

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Warns. Uw werkgever in Warns mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Warns arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Warns niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Warns te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Warns u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Warns of met bevallingsverlof bent in Warns.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Warns kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Warns die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Warns
 • Als u in Warns lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Warns wilt opnemen;
 • Omdat u in Warns lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Warns lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Warns wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Warns op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Warns

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Warns. Uitzonderingen in Warns;
 • Als uw werkgever in Warns bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Warns aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Warns gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Warns niet geschikt voor uw werk in Warns of
 • u functioneert niet voldoende in Warns.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Warns

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Warns niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Warns of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Warns verblijft, dan mag uw werkgever in Warns u eveneens wel ontslaan.