Ontslag Warniahuizen

Uw werkgever in Warniahuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Warniahuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Warniahuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Warniahuizen. Uw werkgever in Warniahuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Warniahuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Warniahuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Warniahuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Warniahuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Warniahuizen of met bevallingsverlof bent in Warniahuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Warniahuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Warniahuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Warniahuizen
 • Als u in Warniahuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Warniahuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Warniahuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Warniahuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Warniahuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Warniahuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Warniahuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Warniahuizen. Uitzonderingen in Warniahuizen;
 • Als uw werkgever in Warniahuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Warniahuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Warniahuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Warniahuizen niet geschikt voor uw werk in Warniahuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Warniahuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Warniahuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Warniahuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Warniahuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Warniahuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Warniahuizen u eveneens wel ontslaan.