Ontslag Warmond

Uw werkgever in Warmond mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Warmond zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Warmond

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Warmond. Uw werkgever in Warmond mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Warmond arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Warmond niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Warmond te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Warmond u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Warmond of met bevallingsverlof bent in Warmond.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Warmond kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Warmond die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Warmond
 • Als u in Warmond lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Warmond wilt opnemen;
 • Omdat u in Warmond lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Warmond lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Warmond wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Warmond op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Warmond

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Warmond. Uitzonderingen in Warmond;
 • Als uw werkgever in Warmond bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Warmond aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Warmond gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Warmond niet geschikt voor uw werk in Warmond of
 • u functioneert niet voldoende in Warmond.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Warmond

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Warmond niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Warmond of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Warmond verblijft, dan mag uw werkgever in Warmond u eveneens wel ontslaan.