Ontslag Warmenhuizen

Uw werkgever in Warmenhuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Warmenhuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Warmenhuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Warmenhuizen. Uw werkgever in Warmenhuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Warmenhuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Warmenhuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Warmenhuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Warmenhuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Warmenhuizen of met bevallingsverlof bent in Warmenhuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Warmenhuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Warmenhuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Warmenhuizen
 • Als u in Warmenhuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Warmenhuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Warmenhuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Warmenhuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Warmenhuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Warmenhuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Warmenhuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Warmenhuizen. Uitzonderingen in Warmenhuizen;
 • Als uw werkgever in Warmenhuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Warmenhuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Warmenhuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Warmenhuizen niet geschikt voor uw werk in Warmenhuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Warmenhuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Warmenhuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Warmenhuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Warmenhuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Warmenhuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Warmenhuizen u eveneens wel ontslaan.