Ontslag Warm

Uw werkgever in Warm mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Warm zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Warm

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Warm. Uw werkgever in Warm mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Warm arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Warm niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Warm te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Warm u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Warm of met bevallingsverlof bent in Warm.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Warm kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Warm die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Warm
 • Als u in Warm lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Warm wilt opnemen;
 • Omdat u in Warm lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Warm lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Warm wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Warm op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Warm

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Warm. Uitzonderingen in Warm;
 • Als uw werkgever in Warm bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Warm aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Warm gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Warm niet geschikt voor uw werk in Warm of
 • u functioneert niet voldoende in Warm.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Warm

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Warm niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Warm of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Warm verblijft, dan mag uw werkgever in Warm u eveneens wel ontslaan.