Ontslag Warga /wergea

Uw werkgever in Warga /wergea mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Warga /wergea zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Warga /wergea

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Warga /wergea. Uw werkgever in Warga /wergea mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Warga /wergea arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Warga /wergea niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Warga /wergea te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Warga /wergea u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Warga /wergea of met bevallingsverlof bent in Warga /wergea.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Warga /wergea kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Warga /wergea die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Warga /wergea
 • Als u in Warga /wergea lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Warga /wergea wilt opnemen;
 • Omdat u in Warga /wergea lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Warga /wergea lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Warga /wergea wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Warga /wergea op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Warga /wergea

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Warga /wergea. Uitzonderingen in Warga /wergea;
 • Als uw werkgever in Warga /wergea bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Warga /wergea aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Warga /wergea gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Warga /wergea niet geschikt voor uw werk in Warga /wergea of
 • u functioneert niet voldoende in Warga /wergea.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Warga /wergea

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Warga /wergea niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Warga /wergea of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Warga /wergea verblijft, dan mag uw werkgever in Warga /wergea u eveneens wel ontslaan.