Ontslag Warfstermolen /warfstermûne

Uw werkgever in Warfstermolen /warfstermûne mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Warfstermolen /warfstermûne zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Warfstermolen /warfstermûne

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Warfstermolen /warfstermûne. Uw werkgever in Warfstermolen /warfstermûne mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Warfstermolen /warfstermûne arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Warfstermolen /warfstermûne niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Warfstermolen /warfstermûne te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Warfstermolen /warfstermûne u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Warfstermolen /warfstermûne of met bevallingsverlof bent in Warfstermolen /warfstermûne.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Warfstermolen /warfstermûne kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Warfstermolen /warfstermûne die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Warfstermolen /warfstermûne
 • Als u in Warfstermolen /warfstermûne lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Warfstermolen /warfstermûne wilt opnemen;
 • Omdat u in Warfstermolen /warfstermûne lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Warfstermolen /warfstermûne lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Warfstermolen /warfstermûne wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Warfstermolen /warfstermûne op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Warfstermolen /warfstermûne

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Warfstermolen /warfstermûne. Uitzonderingen in Warfstermolen /warfstermûne;
 • Als uw werkgever in Warfstermolen /warfstermûne bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Warfstermolen /warfstermûne aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Warfstermolen /warfstermûne gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Warfstermolen /warfstermûne niet geschikt voor uw werk in Warfstermolen /warfstermûne of
 • u functioneert niet voldoende in Warfstermolen /warfstermûne.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Warfstermolen /warfstermûne

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Warfstermolen /warfstermûne niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Warfstermolen /warfstermûne of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Warfstermolen /warfstermûne verblijft, dan mag uw werkgever in Warfstermolen /warfstermûne u eveneens wel ontslaan.