Ontslag Warfhuizen

Uw werkgever in Warfhuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Warfhuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Warfhuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Warfhuizen. Uw werkgever in Warfhuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Warfhuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Warfhuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Warfhuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Warfhuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Warfhuizen of met bevallingsverlof bent in Warfhuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Warfhuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Warfhuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Warfhuizen
 • Als u in Warfhuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Warfhuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Warfhuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Warfhuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Warfhuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Warfhuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Warfhuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Warfhuizen. Uitzonderingen in Warfhuizen;
 • Als uw werkgever in Warfhuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Warfhuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Warfhuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Warfhuizen niet geschikt voor uw werk in Warfhuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Warfhuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Warfhuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Warfhuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Warfhuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Warfhuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Warfhuizen u eveneens wel ontslaan.