Ontslag Warffum

Uw werkgever in Warffum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Warffum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Warffum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Warffum. Uw werkgever in Warffum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Warffum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Warffum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Warffum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Warffum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Warffum of met bevallingsverlof bent in Warffum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Warffum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Warffum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Warffum
 • Als u in Warffum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Warffum wilt opnemen;
 • Omdat u in Warffum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Warffum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Warffum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Warffum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Warffum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Warffum. Uitzonderingen in Warffum;
 • Als uw werkgever in Warffum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Warffum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Warffum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Warffum niet geschikt voor uw werk in Warffum of
 • u functioneert niet voldoende in Warffum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Warffum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Warffum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Warffum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Warffum verblijft, dan mag uw werkgever in Warffum u eveneens wel ontslaan.