Ontslag Warder

Uw werkgever in Warder mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Warder zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Warder

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Warder. Uw werkgever in Warder mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Warder arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Warder niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Warder te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Warder u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Warder of met bevallingsverlof bent in Warder.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Warder kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Warder die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Warder
 • Als u in Warder lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Warder wilt opnemen;
 • Omdat u in Warder lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Warder lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Warder wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Warder op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Warder

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Warder. Uitzonderingen in Warder;
 • Als uw werkgever in Warder bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Warder aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Warder gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Warder niet geschikt voor uw werk in Warder of
 • u functioneert niet voldoende in Warder.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Warder

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Warder niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Warder of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Warder verblijft, dan mag uw werkgever in Warder u eveneens wel ontslaan.