Ontslag Wapserveen

Uw werkgever in Wapserveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wapserveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wapserveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wapserveen. Uw werkgever in Wapserveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wapserveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wapserveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wapserveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wapserveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wapserveen of met bevallingsverlof bent in Wapserveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wapserveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wapserveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wapserveen
 • Als u in Wapserveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wapserveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Wapserveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wapserveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wapserveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wapserveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wapserveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wapserveen. Uitzonderingen in Wapserveen;
 • Als uw werkgever in Wapserveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wapserveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wapserveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wapserveen niet geschikt voor uw werk in Wapserveen of
 • u functioneert niet voldoende in Wapserveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wapserveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wapserveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wapserveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wapserveen verblijft, dan mag uw werkgever in Wapserveen u eveneens wel ontslaan.