Ontslag Wapse

Uw werkgever in Wapse mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wapse zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wapse

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wapse. Uw werkgever in Wapse mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wapse arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wapse niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wapse te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wapse u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wapse of met bevallingsverlof bent in Wapse.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wapse kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wapse die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wapse
 • Als u in Wapse lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wapse wilt opnemen;
 • Omdat u in Wapse lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wapse lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wapse wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wapse op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wapse

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wapse. Uitzonderingen in Wapse;
 • Als uw werkgever in Wapse bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wapse aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wapse gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wapse niet geschikt voor uw werk in Wapse of
 • u functioneert niet voldoende in Wapse.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wapse

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wapse niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wapse of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wapse verblijft, dan mag uw werkgever in Wapse u eveneens wel ontslaan.