Ontslag Wapenveld

Uw werkgever in Wapenveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wapenveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wapenveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wapenveld. Uw werkgever in Wapenveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wapenveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wapenveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wapenveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wapenveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wapenveld of met bevallingsverlof bent in Wapenveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wapenveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wapenveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wapenveld
 • Als u in Wapenveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wapenveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Wapenveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wapenveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wapenveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wapenveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wapenveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wapenveld. Uitzonderingen in Wapenveld;
 • Als uw werkgever in Wapenveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wapenveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wapenveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wapenveld niet geschikt voor uw werk in Wapenveld of
 • u functioneert niet voldoende in Wapenveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wapenveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wapenveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wapenveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wapenveld verblijft, dan mag uw werkgever in Wapenveld u eveneens wel ontslaan.