Ontslag Wânswert /wanswerd

Uw werkgever in Wânswert /wanswerd mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wânswert /wanswerd zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wânswert /wanswerd

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wânswert /wanswerd. Uw werkgever in Wânswert /wanswerd mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wânswert /wanswerd arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wânswert /wanswerd niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wânswert /wanswerd te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wânswert /wanswerd u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wânswert /wanswerd of met bevallingsverlof bent in Wânswert /wanswerd.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wânswert /wanswerd kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wânswert /wanswerd die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wânswert /wanswerd
 • Als u in Wânswert /wanswerd lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wânswert /wanswerd wilt opnemen;
 • Omdat u in Wânswert /wanswerd lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wânswert /wanswerd lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wânswert /wanswerd wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wânswert /wanswerd op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wânswert /wanswerd

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wânswert /wanswerd. Uitzonderingen in Wânswert /wanswerd;
 • Als uw werkgever in Wânswert /wanswerd bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wânswert /wanswerd aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wânswert /wanswerd gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wânswert /wanswerd niet geschikt voor uw werk in Wânswert /wanswerd of
 • u functioneert niet voldoende in Wânswert /wanswerd.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wânswert /wanswerd

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wânswert /wanswerd niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wânswert /wanswerd of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wânswert /wanswerd verblijft, dan mag uw werkgever in Wânswert /wanswerd u eveneens wel ontslaan.