Ontslag Wanssum

Uw werkgever in Wanssum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wanssum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wanssum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wanssum. Uw werkgever in Wanssum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wanssum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wanssum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wanssum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wanssum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wanssum of met bevallingsverlof bent in Wanssum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wanssum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wanssum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wanssum
 • Als u in Wanssum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wanssum wilt opnemen;
 • Omdat u in Wanssum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wanssum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wanssum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wanssum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wanssum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wanssum. Uitzonderingen in Wanssum;
 • Als uw werkgever in Wanssum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wanssum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wanssum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wanssum niet geschikt voor uw werk in Wanssum of
 • u functioneert niet voldoende in Wanssum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wanssum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wanssum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wanssum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wanssum verblijft, dan mag uw werkgever in Wanssum u eveneens wel ontslaan.