Ontslag Wanroij

Uw werkgever in Wanroij mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wanroij zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wanroij

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wanroij. Uw werkgever in Wanroij mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wanroij arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wanroij niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wanroij te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wanroij u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wanroij of met bevallingsverlof bent in Wanroij.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wanroij kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wanroij die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wanroij
 • Als u in Wanroij lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wanroij wilt opnemen;
 • Omdat u in Wanroij lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wanroij lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wanroij wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wanroij op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wanroij

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wanroij. Uitzonderingen in Wanroij;
 • Als uw werkgever in Wanroij bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wanroij aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wanroij gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wanroij niet geschikt voor uw werk in Wanroij of
 • u functioneert niet voldoende in Wanroij.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wanroij

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wanroij niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wanroij of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wanroij verblijft, dan mag uw werkgever in Wanroij u eveneens wel ontslaan.