Ontslag Wanneperveen

Uw werkgever in Wanneperveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wanneperveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wanneperveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wanneperveen. Uw werkgever in Wanneperveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wanneperveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wanneperveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wanneperveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wanneperveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wanneperveen of met bevallingsverlof bent in Wanneperveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wanneperveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wanneperveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wanneperveen
 • Als u in Wanneperveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wanneperveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Wanneperveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wanneperveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wanneperveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wanneperveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wanneperveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wanneperveen. Uitzonderingen in Wanneperveen;
 • Als uw werkgever in Wanneperveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wanneperveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wanneperveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wanneperveen niet geschikt voor uw werk in Wanneperveen of
 • u functioneert niet voldoende in Wanneperveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wanneperveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wanneperveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wanneperveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wanneperveen verblijft, dan mag uw werkgever in Wanneperveen u eveneens wel ontslaan.