Ontslag Wammert

Uw werkgever in Wammert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wammert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wammert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wammert. Uw werkgever in Wammert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wammert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wammert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wammert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wammert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wammert of met bevallingsverlof bent in Wammert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wammert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wammert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wammert
 • Als u in Wammert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wammert wilt opnemen;
 • Omdat u in Wammert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wammert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wammert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wammert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wammert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wammert. Uitzonderingen in Wammert;
 • Als uw werkgever in Wammert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wammert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wammert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wammert niet geschikt voor uw werk in Wammert of
 • u functioneert niet voldoende in Wammert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wammert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wammert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wammert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wammert verblijft, dan mag uw werkgever in Wammert u eveneens wel ontslaan.