Ontslag Wamel

Uw werkgever in Wamel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wamel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wamel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wamel. Uw werkgever in Wamel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wamel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wamel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wamel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wamel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wamel of met bevallingsverlof bent in Wamel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wamel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wamel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wamel
 • Als u in Wamel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wamel wilt opnemen;
 • Omdat u in Wamel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wamel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wamel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wamel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wamel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wamel. Uitzonderingen in Wamel;
 • Als uw werkgever in Wamel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wamel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wamel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wamel niet geschikt voor uw werk in Wamel of
 • u functioneert niet voldoende in Wamel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wamel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wamel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wamel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wamel verblijft, dan mag uw werkgever in Wamel u eveneens wel ontslaan.