Ontslag Wâlterswâld /wouterswoude

Uw werkgever in Wâlterswâld /wouterswoude mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wâlterswâld /wouterswoude zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wâlterswâld /wouterswoude

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wâlterswâld /wouterswoude. Uw werkgever in Wâlterswâld /wouterswoude mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wâlterswâld /wouterswoude arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wâlterswâld /wouterswoude niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wâlterswâld /wouterswoude te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wâlterswâld /wouterswoude u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wâlterswâld /wouterswoude of met bevallingsverlof bent in Wâlterswâld /wouterswoude.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wâlterswâld /wouterswoude kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wâlterswâld /wouterswoude die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wâlterswâld /wouterswoude
 • Als u in Wâlterswâld /wouterswoude lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wâlterswâld /wouterswoude wilt opnemen;
 • Omdat u in Wâlterswâld /wouterswoude lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wâlterswâld /wouterswoude lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wâlterswâld /wouterswoude wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wâlterswâld /wouterswoude op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wâlterswâld /wouterswoude

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wâlterswâld /wouterswoude. Uitzonderingen in Wâlterswâld /wouterswoude;
 • Als uw werkgever in Wâlterswâld /wouterswoude bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wâlterswâld /wouterswoude aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wâlterswâld /wouterswoude gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wâlterswâld /wouterswoude niet geschikt voor uw werk in Wâlterswâld /wouterswoude of
 • u functioneert niet voldoende in Wâlterswâld /wouterswoude.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wâlterswâld /wouterswoude

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wâlterswâld /wouterswoude niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wâlterswâld /wouterswoude of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wâlterswâld /wouterswoude verblijft, dan mag uw werkgever in Wâlterswâld /wouterswoude u eveneens wel ontslaan.