Ontslag Walsoorden

Uw werkgever in Walsoorden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Walsoorden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Walsoorden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Walsoorden. Uw werkgever in Walsoorden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Walsoorden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Walsoorden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Walsoorden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Walsoorden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Walsoorden of met bevallingsverlof bent in Walsoorden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Walsoorden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Walsoorden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Walsoorden
 • Als u in Walsoorden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Walsoorden wilt opnemen;
 • Omdat u in Walsoorden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Walsoorden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Walsoorden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Walsoorden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Walsoorden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Walsoorden. Uitzonderingen in Walsoorden;
 • Als uw werkgever in Walsoorden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Walsoorden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Walsoorden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Walsoorden niet geschikt voor uw werk in Walsoorden of
 • u functioneert niet voldoende in Walsoorden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Walsoorden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Walsoorden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Walsoorden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Walsoorden verblijft, dan mag uw werkgever in Walsoorden u eveneens wel ontslaan.