Ontslag Walik

Uw werkgever in Walik mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Walik zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Walik

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Walik. Uw werkgever in Walik mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Walik arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Walik niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Walik te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Walik u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Walik of met bevallingsverlof bent in Walik.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Walik kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Walik die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Walik
 • Als u in Walik lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Walik wilt opnemen;
 • Omdat u in Walik lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Walik lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Walik wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Walik op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Walik

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Walik. Uitzonderingen in Walik;
 • Als uw werkgever in Walik bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Walik aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Walik gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Walik niet geschikt voor uw werk in Walik of
 • u functioneert niet voldoende in Walik.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Walik

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Walik niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Walik of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Walik verblijft, dan mag uw werkgever in Walik u eveneens wel ontslaan.