Ontslag Walem

Uw werkgever in Walem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Walem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Walem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Walem. Uw werkgever in Walem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Walem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Walem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Walem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Walem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Walem of met bevallingsverlof bent in Walem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Walem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Walem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Walem
 • Als u in Walem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Walem wilt opnemen;
 • Omdat u in Walem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Walem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Walem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Walem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Walem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Walem. Uitzonderingen in Walem;
 • Als uw werkgever in Walem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Walem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Walem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Walem niet geschikt voor uw werk in Walem of
 • u functioneert niet voldoende in Walem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Walem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Walem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Walem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Walem verblijft, dan mag uw werkgever in Walem u eveneens wel ontslaan.