Ontslag Walderveen

Uw werkgever in Walderveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Walderveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Walderveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Walderveen. Uw werkgever in Walderveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Walderveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Walderveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Walderveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Walderveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Walderveen of met bevallingsverlof bent in Walderveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Walderveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Walderveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Walderveen
 • Als u in Walderveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Walderveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Walderveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Walderveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Walderveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Walderveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Walderveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Walderveen. Uitzonderingen in Walderveen;
 • Als uw werkgever in Walderveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Walderveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Walderveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Walderveen niet geschikt voor uw werk in Walderveen of
 • u functioneert niet voldoende in Walderveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Walderveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Walderveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Walderveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Walderveen verblijft, dan mag uw werkgever in Walderveen u eveneens wel ontslaan.