Ontslag Waije

Uw werkgever in Waije mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Waije zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Waije

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Waije. Uw werkgever in Waije mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Waije arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Waije niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Waije te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Waije u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Waije of met bevallingsverlof bent in Waije.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Waije kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Waije die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Waije
 • Als u in Waije lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Waije wilt opnemen;
 • Omdat u in Waije lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Waije lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Waije wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Waije op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Waije

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Waije. Uitzonderingen in Waije;
 • Als uw werkgever in Waije bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Waije aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Waije gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Waije niet geschikt voor uw werk in Waije of
 • u functioneert niet voldoende in Waije.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Waije

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Waije niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Waije of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Waije verblijft, dan mag uw werkgever in Waije u eveneens wel ontslaan.