Ontslag Wahlwiller

Uw werkgever in Wahlwiller mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wahlwiller zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wahlwiller

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wahlwiller. Uw werkgever in Wahlwiller mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wahlwiller arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wahlwiller niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wahlwiller te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wahlwiller u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wahlwiller of met bevallingsverlof bent in Wahlwiller.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wahlwiller kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wahlwiller die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wahlwiller
 • Als u in Wahlwiller lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wahlwiller wilt opnemen;
 • Omdat u in Wahlwiller lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wahlwiller lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wahlwiller wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wahlwiller op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wahlwiller

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wahlwiller. Uitzonderingen in Wahlwiller;
 • Als uw werkgever in Wahlwiller bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wahlwiller aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wahlwiller gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wahlwiller niet geschikt voor uw werk in Wahlwiller of
 • u functioneert niet voldoende in Wahlwiller.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wahlwiller

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wahlwiller niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wahlwiller of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wahlwiller verblijft, dan mag uw werkgever in Wahlwiller u eveneens wel ontslaan.