Ontslag Wageningen

Uw werkgever in Wageningen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wageningen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wageningen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wageningen. Uw werkgever in Wageningen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wageningen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wageningen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wageningen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wageningen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wageningen of met bevallingsverlof bent in Wageningen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wageningen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wageningen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wageningen
 • Als u in Wageningen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wageningen wilt opnemen;
 • Omdat u in Wageningen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wageningen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wageningen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wageningen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wageningen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wageningen. Uitzonderingen in Wageningen;
 • Als uw werkgever in Wageningen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wageningen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wageningen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wageningen niet geschikt voor uw werk in Wageningen of
 • u functioneert niet voldoende in Wageningen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wageningen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wageningen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wageningen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wageningen verblijft, dan mag uw werkgever in Wageningen u eveneens wel ontslaan.