Ontslag Wagenborgen

Uw werkgever in Wagenborgen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wagenborgen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wagenborgen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wagenborgen. Uw werkgever in Wagenborgen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wagenborgen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wagenborgen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wagenborgen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wagenborgen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wagenborgen of met bevallingsverlof bent in Wagenborgen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wagenborgen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wagenborgen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wagenborgen
 • Als u in Wagenborgen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wagenborgen wilt opnemen;
 • Omdat u in Wagenborgen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wagenborgen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wagenborgen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wagenborgen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wagenborgen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wagenborgen. Uitzonderingen in Wagenborgen;
 • Als uw werkgever in Wagenborgen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wagenborgen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wagenborgen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wagenborgen niet geschikt voor uw werk in Wagenborgen of
 • u functioneert niet voldoende in Wagenborgen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wagenborgen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wagenborgen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wagenborgen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wagenborgen verblijft, dan mag uw werkgever in Wagenborgen u eveneens wel ontslaan.