Ontslag Wagenberg

Uw werkgever in Wagenberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wagenberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wagenberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wagenberg. Uw werkgever in Wagenberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wagenberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wagenberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wagenberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wagenberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wagenberg of met bevallingsverlof bent in Wagenberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wagenberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wagenberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wagenberg
 • Als u in Wagenberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wagenberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Wagenberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wagenberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wagenberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wagenberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wagenberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wagenberg. Uitzonderingen in Wagenberg;
 • Als uw werkgever in Wagenberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wagenberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wagenberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wagenberg niet geschikt voor uw werk in Wagenberg of
 • u functioneert niet voldoende in Wagenberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wagenberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wagenberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wagenberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wagenberg verblijft, dan mag uw werkgever in Wagenberg u eveneens wel ontslaan.