Ontslag Wadwerd

Uw werkgever in Wadwerd mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wadwerd zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wadwerd

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wadwerd. Uw werkgever in Wadwerd mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wadwerd arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wadwerd niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wadwerd te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wadwerd u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wadwerd of met bevallingsverlof bent in Wadwerd.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wadwerd kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wadwerd die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wadwerd
 • Als u in Wadwerd lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wadwerd wilt opnemen;
 • Omdat u in Wadwerd lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wadwerd lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wadwerd wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wadwerd op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wadwerd

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wadwerd. Uitzonderingen in Wadwerd;
 • Als uw werkgever in Wadwerd bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wadwerd aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wadwerd gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wadwerd niet geschikt voor uw werk in Wadwerd of
 • u functioneert niet voldoende in Wadwerd.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wadwerd

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wadwerd niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wadwerd of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wadwerd verblijft, dan mag uw werkgever in Wadwerd u eveneens wel ontslaan.