Ontslag Wadway

Uw werkgever in Wadway mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wadway zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wadway

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wadway. Uw werkgever in Wadway mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wadway arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wadway niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wadway te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wadway u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wadway of met bevallingsverlof bent in Wadway.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wadway kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wadway die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wadway
 • Als u in Wadway lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wadway wilt opnemen;
 • Omdat u in Wadway lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wadway lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wadway wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wadway op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wadway

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wadway. Uitzonderingen in Wadway;
 • Als uw werkgever in Wadway bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wadway aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wadway gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wadway niet geschikt voor uw werk in Wadway of
 • u functioneert niet voldoende in Wadway.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wadway

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wadway niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wadway of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wadway verblijft, dan mag uw werkgever in Wadway u eveneens wel ontslaan.