Ontslag Wadenoijen

Uw werkgever in Wadenoijen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wadenoijen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wadenoijen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wadenoijen. Uw werkgever in Wadenoijen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wadenoijen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wadenoijen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wadenoijen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wadenoijen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wadenoijen of met bevallingsverlof bent in Wadenoijen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wadenoijen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wadenoijen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wadenoijen
 • Als u in Wadenoijen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wadenoijen wilt opnemen;
 • Omdat u in Wadenoijen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wadenoijen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wadenoijen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wadenoijen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wadenoijen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wadenoijen. Uitzonderingen in Wadenoijen;
 • Als uw werkgever in Wadenoijen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wadenoijen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wadenoijen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wadenoijen niet geschikt voor uw werk in Wadenoijen of
 • u functioneert niet voldoende in Wadenoijen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wadenoijen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wadenoijen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wadenoijen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wadenoijen verblijft, dan mag uw werkgever in Wadenoijen u eveneens wel ontslaan.