Ontslag Waddinxveen

Uw werkgever in Waddinxveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Waddinxveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Waddinxveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Waddinxveen. Uw werkgever in Waddinxveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Waddinxveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Waddinxveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Waddinxveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Waddinxveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Waddinxveen of met bevallingsverlof bent in Waddinxveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Waddinxveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Waddinxveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Waddinxveen
 • Als u in Waddinxveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Waddinxveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Waddinxveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Waddinxveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Waddinxveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Waddinxveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Waddinxveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Waddinxveen. Uitzonderingen in Waddinxveen;
 • Als uw werkgever in Waddinxveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Waddinxveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Waddinxveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Waddinxveen niet geschikt voor uw werk in Waddinxveen of
 • u functioneert niet voldoende in Waddinxveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Waddinxveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Waddinxveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Waddinxveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Waddinxveen verblijft, dan mag uw werkgever in Waddinxveen u eveneens wel ontslaan.