Ontslag Wachtum

Uw werkgever in Wachtum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wachtum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wachtum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wachtum. Uw werkgever in Wachtum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wachtum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wachtum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wachtum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wachtum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wachtum of met bevallingsverlof bent in Wachtum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wachtum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wachtum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wachtum
 • Als u in Wachtum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wachtum wilt opnemen;
 • Omdat u in Wachtum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wachtum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wachtum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wachtum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wachtum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wachtum. Uitzonderingen in Wachtum;
 • Als uw werkgever in Wachtum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wachtum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wachtum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wachtum niet geschikt voor uw werk in Wachtum of
 • u functioneert niet voldoende in Wachtum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wachtum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wachtum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wachtum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wachtum verblijft, dan mag uw werkgever in Wachtum u eveneens wel ontslaan.