Ontslag Waatskamp

Uw werkgever in Waatskamp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Waatskamp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Waatskamp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Waatskamp. Uw werkgever in Waatskamp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Waatskamp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Waatskamp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Waatskamp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Waatskamp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Waatskamp of met bevallingsverlof bent in Waatskamp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Waatskamp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Waatskamp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Waatskamp
 • Als u in Waatskamp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Waatskamp wilt opnemen;
 • Omdat u in Waatskamp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Waatskamp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Waatskamp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Waatskamp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Waatskamp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Waatskamp. Uitzonderingen in Waatskamp;
 • Als uw werkgever in Waatskamp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Waatskamp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Waatskamp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Waatskamp niet geschikt voor uw werk in Waatskamp of
 • u functioneert niet voldoende in Waatskamp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Waatskamp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Waatskamp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Waatskamp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Waatskamp verblijft, dan mag uw werkgever in Waatskamp u eveneens wel ontslaan.