Ontslag Waarland

Uw werkgever in Waarland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Waarland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Waarland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Waarland. Uw werkgever in Waarland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Waarland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Waarland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Waarland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Waarland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Waarland of met bevallingsverlof bent in Waarland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Waarland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Waarland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Waarland
 • Als u in Waarland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Waarland wilt opnemen;
 • Omdat u in Waarland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Waarland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Waarland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Waarland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Waarland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Waarland. Uitzonderingen in Waarland;
 • Als uw werkgever in Waarland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Waarland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Waarland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Waarland niet geschikt voor uw werk in Waarland of
 • u functioneert niet voldoende in Waarland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Waarland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Waarland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Waarland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Waarland verblijft, dan mag uw werkgever in Waarland u eveneens wel ontslaan.