Ontslag Waardhuizen

Uw werkgever in Waardhuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Waardhuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Waardhuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Waardhuizen. Uw werkgever in Waardhuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Waardhuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Waardhuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Waardhuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Waardhuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Waardhuizen of met bevallingsverlof bent in Waardhuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Waardhuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Waardhuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Waardhuizen
 • Als u in Waardhuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Waardhuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Waardhuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Waardhuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Waardhuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Waardhuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Waardhuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Waardhuizen. Uitzonderingen in Waardhuizen;
 • Als uw werkgever in Waardhuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Waardhuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Waardhuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Waardhuizen niet geschikt voor uw werk in Waardhuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Waardhuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Waardhuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Waardhuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Waardhuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Waardhuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Waardhuizen u eveneens wel ontslaan.