Ontslag Waardenburg

Uw werkgever in Waardenburg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Waardenburg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Waardenburg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Waardenburg. Uw werkgever in Waardenburg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Waardenburg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Waardenburg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Waardenburg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Waardenburg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Waardenburg of met bevallingsverlof bent in Waardenburg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Waardenburg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Waardenburg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Waardenburg
 • Als u in Waardenburg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Waardenburg wilt opnemen;
 • Omdat u in Waardenburg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Waardenburg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Waardenburg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Waardenburg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Waardenburg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Waardenburg. Uitzonderingen in Waardenburg;
 • Als uw werkgever in Waardenburg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Waardenburg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Waardenburg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Waardenburg niet geschikt voor uw werk in Waardenburg of
 • u functioneert niet voldoende in Waardenburg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Waardenburg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Waardenburg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Waardenburg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Waardenburg verblijft, dan mag uw werkgever in Waardenburg u eveneens wel ontslaan.