Ontslag Waanskinderen

Uw werkgever in Waanskinderen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Waanskinderen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Waanskinderen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Waanskinderen. Uw werkgever in Waanskinderen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Waanskinderen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Waanskinderen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Waanskinderen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Waanskinderen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Waanskinderen of met bevallingsverlof bent in Waanskinderen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Waanskinderen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Waanskinderen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Waanskinderen
 • Als u in Waanskinderen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Waanskinderen wilt opnemen;
 • Omdat u in Waanskinderen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Waanskinderen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Waanskinderen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Waanskinderen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Waanskinderen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Waanskinderen. Uitzonderingen in Waanskinderen;
 • Als uw werkgever in Waanskinderen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Waanskinderen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Waanskinderen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Waanskinderen niet geschikt voor uw werk in Waanskinderen of
 • u functioneert niet voldoende in Waanskinderen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Waanskinderen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Waanskinderen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Waanskinderen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Waanskinderen verblijft, dan mag uw werkgever in Waanskinderen u eveneens wel ontslaan.