Ontslag Waalwijk

Uw werkgever in Waalwijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Waalwijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Waalwijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Waalwijk. Uw werkgever in Waalwijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Waalwijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Waalwijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Waalwijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Waalwijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Waalwijk of met bevallingsverlof bent in Waalwijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Waalwijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Waalwijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Waalwijk
 • Als u in Waalwijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Waalwijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Waalwijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Waalwijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Waalwijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Waalwijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Waalwijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Waalwijk. Uitzonderingen in Waalwijk;
 • Als uw werkgever in Waalwijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Waalwijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Waalwijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Waalwijk niet geschikt voor uw werk in Waalwijk of
 • u functioneert niet voldoende in Waalwijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Waalwijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Waalwijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Waalwijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Waalwijk verblijft, dan mag uw werkgever in Waalwijk u eveneens wel ontslaan.