Ontslag Waalre

Uw werkgever in Waalre mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Waalre zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Waalre

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Waalre. Uw werkgever in Waalre mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Waalre arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Waalre niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Waalre te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Waalre u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Waalre of met bevallingsverlof bent in Waalre.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Waalre kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Waalre die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Waalre
 • Als u in Waalre lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Waalre wilt opnemen;
 • Omdat u in Waalre lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Waalre lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Waalre wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Waalre op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Waalre

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Waalre. Uitzonderingen in Waalre;
 • Als uw werkgever in Waalre bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Waalre aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Waalre gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Waalre niet geschikt voor uw werk in Waalre of
 • u functioneert niet voldoende in Waalre.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Waalre

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Waalre niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Waalre of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Waalre verblijft, dan mag uw werkgever in Waalre u eveneens wel ontslaan.