Ontslag Waalbroek

Uw werkgever in Waalbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Waalbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Waalbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Waalbroek. Uw werkgever in Waalbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Waalbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Waalbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Waalbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Waalbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Waalbroek of met bevallingsverlof bent in Waalbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Waalbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Waalbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Waalbroek
 • Als u in Waalbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Waalbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Waalbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Waalbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Waalbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Waalbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Waalbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Waalbroek. Uitzonderingen in Waalbroek;
 • Als uw werkgever in Waalbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Waalbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Waalbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Waalbroek niet geschikt voor uw werk in Waalbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Waalbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Waalbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Waalbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Waalbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Waalbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Waalbroek u eveneens wel ontslaan.