Ontslag Vuren

Uw werkgever in Vuren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vuren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vuren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vuren. Uw werkgever in Vuren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vuren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vuren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vuren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vuren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vuren of met bevallingsverlof bent in Vuren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vuren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vuren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vuren
 • Als u in Vuren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vuren wilt opnemen;
 • Omdat u in Vuren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vuren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vuren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vuren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vuren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vuren. Uitzonderingen in Vuren;
 • Als uw werkgever in Vuren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vuren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vuren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vuren niet geschikt voor uw werk in Vuren of
 • u functioneert niet voldoende in Vuren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vuren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vuren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vuren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vuren verblijft, dan mag uw werkgever in Vuren u eveneens wel ontslaan.