Ontslag Vuilpan

Uw werkgever in Vuilpan mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vuilpan zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vuilpan

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vuilpan. Uw werkgever in Vuilpan mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vuilpan arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vuilpan niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vuilpan te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vuilpan u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vuilpan of met bevallingsverlof bent in Vuilpan.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vuilpan kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vuilpan die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vuilpan
 • Als u in Vuilpan lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vuilpan wilt opnemen;
 • Omdat u in Vuilpan lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vuilpan lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vuilpan wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vuilpan op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vuilpan

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vuilpan. Uitzonderingen in Vuilpan;
 • Als uw werkgever in Vuilpan bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vuilpan aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vuilpan gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vuilpan niet geschikt voor uw werk in Vuilpan of
 • u functioneert niet voldoende in Vuilpan.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vuilpan

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vuilpan niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vuilpan of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vuilpan verblijft, dan mag uw werkgever in Vuilpan u eveneens wel ontslaan.