Ontslag Vuilendam

Uw werkgever in Vuilendam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vuilendam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vuilendam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vuilendam. Uw werkgever in Vuilendam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vuilendam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vuilendam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vuilendam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vuilendam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vuilendam of met bevallingsverlof bent in Vuilendam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vuilendam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vuilendam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vuilendam
 • Als u in Vuilendam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vuilendam wilt opnemen;
 • Omdat u in Vuilendam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vuilendam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vuilendam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vuilendam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vuilendam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vuilendam. Uitzonderingen in Vuilendam;
 • Als uw werkgever in Vuilendam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vuilendam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vuilendam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vuilendam niet geschikt voor uw werk in Vuilendam of
 • u functioneert niet voldoende in Vuilendam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vuilendam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vuilendam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vuilendam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vuilendam verblijft, dan mag uw werkgever in Vuilendam u eveneens wel ontslaan.