Ontslag Vuile riete

Uw werkgever in Vuile riete mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vuile riete zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vuile riete

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vuile riete. Uw werkgever in Vuile riete mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vuile riete arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vuile riete niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vuile riete te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vuile riete u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vuile riete of met bevallingsverlof bent in Vuile riete.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vuile riete kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vuile riete die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vuile riete
 • Als u in Vuile riete lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vuile riete wilt opnemen;
 • Omdat u in Vuile riete lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vuile riete lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vuile riete wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vuile riete op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vuile riete

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vuile riete. Uitzonderingen in Vuile riete;
 • Als uw werkgever in Vuile riete bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vuile riete aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vuile riete gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vuile riete niet geschikt voor uw werk in Vuile riete of
 • u functioneert niet voldoende in Vuile riete.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vuile riete

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vuile riete niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vuile riete of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vuile riete verblijft, dan mag uw werkgever in Vuile riete u eveneens wel ontslaan.