Ontslag Vught

Uw werkgever in Vught mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vught zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vught

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vught. Uw werkgever in Vught mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vught arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vught niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vught te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vught u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vught of met bevallingsverlof bent in Vught.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vught kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vught die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vught
 • Als u in Vught lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vught wilt opnemen;
 • Omdat u in Vught lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vught lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vught wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vught op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vught

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vught. Uitzonderingen in Vught;
 • Als uw werkgever in Vught bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vught aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vught gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vught niet geschikt voor uw werk in Vught of
 • u functioneert niet voldoende in Vught.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vught

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vught niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vught of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vught verblijft, dan mag uw werkgever in Vught u eveneens wel ontslaan.