Ontslag Vuchtschoot

Uw werkgever in Vuchtschoot mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vuchtschoot zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vuchtschoot

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vuchtschoot. Uw werkgever in Vuchtschoot mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vuchtschoot arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vuchtschoot niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vuchtschoot te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vuchtschoot u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vuchtschoot of met bevallingsverlof bent in Vuchtschoot.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vuchtschoot kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vuchtschoot die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vuchtschoot
 • Als u in Vuchtschoot lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vuchtschoot wilt opnemen;
 • Omdat u in Vuchtschoot lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vuchtschoot lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vuchtschoot wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vuchtschoot op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vuchtschoot

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vuchtschoot. Uitzonderingen in Vuchtschoot;
 • Als uw werkgever in Vuchtschoot bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vuchtschoot aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vuchtschoot gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vuchtschoot niet geschikt voor uw werk in Vuchtschoot of
 • u functioneert niet voldoende in Vuchtschoot.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vuchtschoot

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vuchtschoot niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vuchtschoot of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vuchtschoot verblijft, dan mag uw werkgever in Vuchtschoot u eveneens wel ontslaan.